EESC Taxonomy term

This page is also available in:

Европейското икономическо пространство (ЕИП) обединява държавите – членки на ЕС, и трите членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) във вътрешен пазар, ръководен от едни и същи основни правила. С тези правила се цели да се осигури свободното движение на стоки, услуги, капитал и хора в ЕИП в открита и конкурентна среда. Споразумението за Европейското икономическо пространство влезе в сила на 1 януари 1994 г.

Консултативният комитет „Европейско икономическо пространство“ (КК ЕИП) е част от Споразумението за ЕИП (член 96) и беше създаден през 1994 г.

No items found