Европейско икономическо пространство

This page is also available in

Европейското икономическо пространство (ЕИП) обединява държавите – членки на ЕС, и трите членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) във вътрешен пазар, ръководен от едни и същи основни правила. С тези правила се цели да се осигури свободното движение на стоки, услуги, капитал и хора в ЕИП в открита и конкурентна среда. Споразумението за Европейското икономическо пространство влезе в сила на 1 януари 1994 г.

Консултативният комитет „Европейско икономическо пространство“ (КК ЕИП) е част от Споразумението за ЕИП (член 96) и беше създаден през 1994 г.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.