Държави, обхванати от процеса на разширяване

This page is also available in:

ЕИСК е активно ангажиран в процеса на разширяване на ЕС и разработи двоен подход – регионален и двустранен, за своите отношения с организациите на гражданското общество в държавите, обхванати от процеса на разширяване.

Що се отнася до регионалния подход, Комитетът за наблюдение „Западни Балкани“ – постоянен вътрешен орган на ЕИСК, е основният инструмент за координиране на дейностите на ЕИСК в този регион. Форумът на гражданското общество в Западните Балкани, който се организира на всеки две години, е част от дейността на Комитета за наблюдение.

С държавите от Западните Балкани и Турция ЕИСК работи и на двустранна основа. Въз основа на споразуменията за асоцииране между тези държави и ЕС, с цел включване на организациите на гражданското общество в процесите на предприсъединяване и присъединяване, ЕИСК създаде три съвместни органа с представителите на гражданското общество – с Турция, Черна гора и Сърбия. Всеки орган се състои от равен брой членове от ЕИСК и от държавата партньор и провежда заседания два пъти годишно.

ЕИСК поддържа редовни контакти и организира съвместни дейности с организациите на гражданското общество на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с които все още няма създаден съвместен орган на представителите на гражданското общество.

Работата на съвместните органи е допълнена с изготвянето на становища на ЕИСК относно процесите на предприсъединяване и присъединяване на отделните държави, както и относно теми от регионален интерес.

Displaying 1 - 1 of 1
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  The EESC will keep on advocating for the enlargement process to go on, in an inclusive, transparent and fair manner. Any delay due to the current turmoil in the EU has to be seen as a chance for reaching a better level of preparedness when entering the EU. But for this opportunity to be seized, the EU needs to work side by side with civil society in the region.
  President`s intervention at the Committee on Foreign Affairs (ATEF) meeting
Displaying 1 - 1 of 1