Държави, обхванати от процеса на разширяване

This page is also available in

ЕИСК е активно ангажиран в процеса на разширяване на ЕС и разработи двоен подход – регионален и двустранен, за своите отношения с организациите на гражданското общество в държавите, обхванати от процеса на разширяване.

Що се отнася до регионалния подход, Комитетът за наблюдение „Западни Балкани“ – постоянен вътрешен орган на ЕИСК, е основният инструмент за координиране на дейностите на ЕИСК в този регион. Форумът на гражданското общество в Западните Балкани, който се организира на всеки две години, е част от дейността на Комитета за наблюдение.

С държавите от Западните Балкани и Турция ЕИСК работи и на двустранна основа. Въз основа на споразуменията за асоцииране между тези държави и ЕС, с цел включване на организациите на гражданското общество в процесите на предприсъединяване и присъединяване, ЕИСК създаде три съвместни органа с представителите на гражданското общество – с Турция, Черна гора и Сърбия. Всеки орган се състои от равен брой членове от ЕИСК и от държавата партньор и провежда заседания два пъти годишно.

ЕИСК поддържа редовни контакти и организира съвместни дейности с организациите на гражданското общество на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с които все още няма създаден съвместен орган на представителите на гражданското общество.

Работата на съвместните органи е допълнена с изготвянето на становища на ЕИСК относно процесите на предприсъединяване и присъединяване на отделните държави, както и относно теми от регионален интерес.

Displaying 1 - 2 of 2
31/10/2019
Press Release
Reference number: 
44/2019

EESC criticises European Council decision to deny the opening of accession negotiations with North Macedonia and Albania

The European Economic and Social Committee (EESC) is deeply disappointed about EU leaders' decision to further postpone opening accession negotiations with North Macedonia and Albania at the European Council of 17-18 October, due to the lack of unanimity between the Member States.