Държави, обхванати от процеса на разширяване

This page is also available in

ЕИСК е активно ангажиран в процеса на разширяване на ЕС и разработи двоен подход – регионален и двустранен, за своите отношения с организациите на гражданското общество в държавите, обхванати от процеса на разширяване.

Що се отнася до регионалния подход, Комитетът за наблюдение „Западни Балкани“ – постоянен вътрешен орган на ЕИСК, е основният инструмент за координиране на дейностите на ЕИСК в този регион. Форумът на гражданското общество в Западните Балкани, който се организира на всеки две години, е част от дейността на Комитета за наблюдение.

С държавите от Западните Балкани и Турция ЕИСК работи и на двустранна основа. Въз основа на споразуменията за асоцииране между тези държави и ЕС, с цел включване на организациите на гражданското общество в процесите на предприсъединяване и присъединяване, ЕИСК създаде три съвместни органа с представителите на гражданското общество – с Турция, Черна гора и Сърбия. Всеки орган се състои от равен брой членове от ЕИСК и от държавата партньор и провежда заседания два пъти годишно.

ЕИСК поддържа редовни контакти и организира съвместни дейности с организациите на гражданското общество на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с които все още няма създаден съвместен орган на представителите на гражданското общество.

Работата на съвместните органи е допълнена с изготвянето на становища на ЕИСК относно процесите на предприсъединяване и присъединяване на отделните държави, както и относно теми от регионален интерес.

Displaying 1 - 3 of 3
Event

For the 8th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) in Budva, Montenegro.

This meeting tackled following issues: Assessment of the state of play in Montenegro accession negotiations to the EU, Chapter 28 of the accession negotiations – with focus on Consumer protection and Debate on the situation of young people on the labour market.

08/11/2016
Event

For the 7th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC).

The meeting was held in Brussels and tackled following issues:

- The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process

- The Connectivity Agenda in the areas of Energy and Transport

- Chapter 5 - Public procurement

- The state of industrial relations and the development of Civil Society Organisations (CSOs) in Montenegro

08/07/2016