Временна проучвателна група „Икономическо и бюджетно управление на еврозоната“ (GEA)

This page is also available in

Предвид трудния икономически контекст през последните години, когато стана очевидна необходимостта от задълбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС), ЕИСК постави силен акцент върху подобряването на механизмите на икономическото и политическото управление за еврозоната и държавите членки, които желаят да се присъединят към нея.

Един от тези механизми е годишната препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната – документ от стратегическо значение в рамките на европейския семестър, който предоставя насоки за националните програми за реформа на държавите – членки на еврозоната, и за специфичните за всяка държава препоръки. ЕИСК редовно изготвя становища, посветени конкретно на ключови бюджетни, икономически, социални и финансови приоритети на еврозоната като цяло.

За да се осигури последователност в работата на ЕИСК в тази област, беше създадена временна проучвателна група „Икономическо и бюджетно управление на еврозоната“ (GEA). Групата работи под егидата на секция ECO и има за задача да изготвя становища на ЕИСК относно икономическата политика на еврозоната вследствие или в очакване на проектопрепоръките за еврозоната, публикувани от Комисията.