Тематична проучвателна група „Транспорт“

This page is also available in

Тематичната проучвателна група (ТПГ) „Транспорт“ действа като вътрешен мозъчен тръст към секция TEN по въпросите на транспорта, по-специално като орган за предвиждане на новите предизвикателства и за разработване и преглед на новите идеи и концепции. Това означава, че ТПГ-T се стреми да обмисля перспективи и идеи, както и върху цялостната роля, която ЕИСК — като представител на европейското гражданско общество — може да има в оформянето на бъдещето на транспорта в Европа.

ТПГ-T работи по следните теми:

Приобщаващ диалог относно ТЕN-Т

ТПГ-T се стреми да установи диалог между властите, заинтересованите страни и гражданското общество относно коридорите на основната мрежа TEN-T. Идеята беше лансирана на конференцията в Малмьо „Изграждане на бъдещето на коридорите на централната мрежа“ и потвърдена отново на конференцията в Милано „По-добър диалог за интелигентен и устойчив транспорт“.

В подкрепа на този двустранен приобщаващ диалог беше стартирана онлайн платформата „Да говорим за транспорта“.

Устойчив транспорт

Парижкото споразумение, сключено на 21-вата Конференция на страните по РКООНИК, задължава всички подписали го страни да ускорят намаляването на емисиите на парникови газове. Това намаляване зависи до голяма степен от транспорта, който е вторият най-голям източник на емисии на парникови газове. С оглед на това ТПГ разгледа „Въздействието на заключенията на 21-вата конференция на страните по РКООНИК върху европейската транспортна политика“ (TEN/582), последвано от становището относно „Декарбонизация на транспорта“(TEN/609).

Пакет за мобилността

ТПГ-T е важен партньор на докладчиците по пакета за мобилността и следи отблизо темите от пакета за мобилността на Европейската комисия от 2017 г., като например мерките за достъп до пазара, прилагането на социалното законодателство и пътните такси.

Downloads

Presentation of the PSG