Комитет за наблюдение „ЕС–Русия“

This page is also available in

От февруари 2011 г. насам отношенията между ЕИСК и руското гражданско общество се реализират чрез Комитета за наблюдение „Русия“, създаден с цел да се развиват и поддържат отношенията с гражданското общество в Русия и да се засилва приносът на гражданското общество за отношенията между ЕС и Русия.

Подкрепата за контактите между хората е един от петте водещи принципа за отношенията между ЕС и Русия, договорени между министрите на външните работи на държавите от ЕС и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Federica Mogherini през март 2016 г. Оттогава ЕИСК възобнови контактите си с Обществената палата на Руската федерация, своя официален руски партньор, като продължава да работи с Форума на гражданското общество ЕС-Русия посредством ежегодни съвместни семинари и други дейности.