Комитет за наблюдение „Латинска Америка“ - Related Publications and other work