Комитет за наблюдение „ЕС—Русия и Централна Азия"

От февруари 2011 г. насам отношенията между ЕИСК и руското гражданско общество се реализират чрез Комитета за наблюдение „Русия“.

Подкрепата на контактите между хората е един от петте водещи принципа в отншенията между ЕС и Русия, договорени между министрите на външните работи на държавите от ЕС и върховния представител ва ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Комитетът за наблюдение „ЕС-Русия“ осъществява мониторинг върху състоянието на руското гражданско общество по време на войната посредством своите контакти с антивоенния сегмент на руското гражданско общество, представен на територията на ЕС.

Това доведе до ползотворен обмен на информация и мнения за то по какъв начин следва да продължат двястранните отношения след войната и възстановяването на мира и демокрацията в страната.

През април 2023 г. обхватът на дейността на комитета за наблюдение беше разширен така, че да включва Централна Азия. Понастоящем задачите на този орган включват мониторинг на положението на гражданското общество в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и неговото наименование беше променено в съответствие с това, така че да стане Комитет за наблюдение „ЕС—Русия и Централна Азия“.