Група „Европейски семестър“

This page is also available in

Групата „Европейски семестър“ координира, укрепва и подкрепя работата, осъществявана в секциите на ЕИСК и комисията CCMI във връзка с европейския семестър. По замисъла си Европейският семестър е годишен цикъл за координация на икономическата политика, а от 2018 г. се допълва и от действия, основани на европейския стълб на социалните права. След икономическата, социалната и политическата криза в Европа европейският семестър стана събирателна точка за дискусиите относно реформите в Европа. ЕИСК призна нарастващото му значение и на 5 декември 2017 г. Бюрото реши да замени Координационния комитет за стратегията „Европа 2020“ с орган, който да се занимава с европейския семестър и разглеждането на предложенията на европейското гражданско общество за растеж и заетост.