Обсерватория на цифровия преход и единния пазар

This page is also available in

Обсерваторията на цифровия преход и единния пазар беше създадена с цел да предостави на ЕИСК гъвкава и хоризонтална структура, която да му позволи да:

  • анализира функционирането на единния дигитален пазар,
  • идентифицира недостатъците и пречките и
  • предлага решения.

Обсерваторията се съсредоточава върху развитието на цифровия единен пазар на ЕС и обхваща дейностите на ЕИСК в областта на изкуствения интелект и Програмата в областта на цифровите технологии.

Като новосъздаден орган се очаква да използва нови и иновативни методи на работа.

Downloads

DSMO work programme 2020-2023