Външни отношения

Разширяване/съседи на ЕС

ЕИСК играе жизненоважна роля в мрежата от връзки между гражданското общество в ЕС и неговите партньори в страните кандидатки, както и в съседните страни. Ние подкрепяме активното участие на гражданското общество в процеса на разширяване и в изпълнението на европейската политика за съседство със съседните на ЕС страни на изток и в Южното Средиземноморие.

С нашите партньори от Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн следим редовно функционирането на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Нашата външна дейност в Европа и в Средиземноморския басейн е насочена към четири основни области:

Останалата част от света

Отношенията на ЕС с Латинска Америка, Азия и страните от АКТБ (Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн) укрепнаха през годините. Те обхващат различни области, като политически диалог, търговия, сътрудничество за развитие и научни изследвания.

Като представители на организираното гражданско общество в Европейския съюз, посредством нашата секция „Външни отношения“ (REX) участваме активно в насърчаването на икономически, политически и социални връзки с тези региони.