Application of Articles 107 and 108 TFEU to certain categories of horizontal State aid - Timeline

12Dec2018

Проследете етапите на 2018/0222/NLE

/

Приемане

Приемане от Съвета
26/11/2018

Преговори

Становища

Предложение