За „Твоята Европа, твоето мнение“ 2020 г.

Follow us on


Изменението на климата е тема от значение за всички и младите хора по цял свят се мобилизират, за да спасят планетата. Европейският икономически и социален комитет се присъединява към движението и се обръща към младите участници в „Твоята Европа, твоето мнение“ с въпрос за това кой е най-добрият начин за постигане на напредък в опазването на планетата.

Тазгодишното издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“ ще се проведе по образец на международна конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).

Комитетът би искал да чуе иновативните идеи на учениците за това как да се преодолее настоящата криза, свързана с климата, и как да се доближим до целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Учениците ще бъдат помолени да представляват отделни държави и да преговарят помежду си, за да излязат с препоръки за спиране на изменението на климата.

Тези препоръки ще бъдат представени на създатели на международните политики в областта на околната среда и ще бъдат обсъдени на конференции, които ще се проведат в различни части на Европа през годината.

По време на „Твоята Европа, твоето мнение!“ учениците ще бъдат и въз връзка с международни младежки организации, които ще им помогнат да предложат конкретни мерки въз основа на тези препоръки и да направят така, че гласът им да бъде чут.