ЕИСК призовава за действия на европейско равнище, за да се осигури основано на участието развитие на технологията на блоковата верига

Първоначално свързани с криптовалутите, технологията на блоковата верига и тази на разпределения регистър (DLT) в действителност са многофункционални и могат успешно да се прилагат за социалната икономика. Важно е обаче те да бъдат регулирани по подходящ начин и да бъдат използвани за осигуряване на ползи за всички, като се даде възможност на всеки да участва, заявява ЕИСК в доклад, публикуван по време на пленарната му сесия през юли.

ЕИСК изготви дълъг списък с възможни приложения за блоковите вериги и разпределените регистри, които биха били полезни за предприятията на социалната икономика. Те включват проследяване на даренията и набирането на средства, подобряване на управлението на организациите на социалната икономика, проверка на автентичността на дейностите, удостоверяване на уменията, изясняване и гарантиране на правата на интелектуална собственост и на авторското право, осигуряване на сигурни системи за телемедицина и дистанционно подпомагане, както и превръщане на селскостопанските продукти в напълно проследими и идентифицируеми.

Въпреки това огромният потенциал на новите цифрови технологии, съчетан с необходимите значителни инвестиции, излага технологията на блоковата верига на риск от концентрация на данни, а технологичните мрежи – на спекулации, предупреждава ЕИСК.

Важно е да има публични мерки за подкрепа на развитието на тези технологии на принципа на участието и по достъпен начин, като участието на гражданското общество е задължително.

Регулирането от страна на ЕС е оправдано, тъй като тази технология използва вериги, които могат да бъдат създадени извън националните граници. Необходимите големи инвестиции се нуждаят от координирани и структурирани европейски действия.

Вж. становището на ЕИСК относно Блоковите вериги (Blockchain) и технологията на разпределения регистър (Distributed Ledger Technology – DLT) като идеална инфраструктура за социалната икономика(dm)