Медиите следва да се откажат от подхода на благотворителност спрямо хората с увреждания

Европейските медии често представят хората с увреждания по едностранен и будещ съжаление начин въз основа на митове и погрешни схващания. Освен това те предлагат недостатъчен брой новинарски и развлекателни програми, които отговарят на критериите за пълна достъпност. Поради това все още са необходими големи усилия от тяхна страна, преди да могат да представят хората с увреждания по точен и приобщаващ начин.

Основната тема от дневния ред на изслушването на тема Информиране за правата на хората с увреждания, проведено от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 28 юни в Брюксел, беше решаващата роля на средствата за масова информация във връзка с повишаването на осведомеността относно правата на хората с увреждания и борбата със стигмата и предразсъдъците спрямо тях, които продължават да проникват във всички слоеве на обществото.

„Информирането за правата на хората с увреждания би трябвало да се разглежда като важна част от въпроса как представяме разнообразието на нашето общество като цяло. Това е същността на нашите демократични ценности и през идните години ще бъде един от най-важните въпроси“, заяви при откриването на проявата Йоанис Вардакастанис, член на ЕИСК.

На изслушването присъстваха членове на ЕИСК и представители на различни неправителствени организации, които подкрепят хората с увреждания. Освен това Европейският съюз за радиоразпръскване и Институтът за медийно разнообразие (MDI), медиен регулатор, който насърчава отговорното медийно отразяване на разнообразието, също имаха свои представители. (ll)