ЕИСК има за задача да подкрепя действията на финландското председателство в областта на климата

Основната цел на финландското председателство на ЕС, което започна на 1 юли, е да ангажира Европейския съюз за значителни намаления на емисиите с оглед на постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. ЕИСК ще подкрепя действията на председателството в областта на климата и ще продължи работата си за създаване на благоприятна рамка на ЕС за инициативи в областта на климата от страна на гражданите и общностите.

Другите приоритети на финландското председателство са укрепване на общите ценности и принципите на правовата държава, засилване на конкурентоспособността на ЕС и социалното приобщаване, затвърждаване на водещата позиция на ЕС по отношение на действията в областта на климата и цялостна защита на сигурността на гражданите.

По време на председателството си Финландия ще бъде изправена пред големи предизвикателства, включително наблюдение на процеса за Брексит и преговорите между държавите членки относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС. Въз основа на своите политически препоръки относно МФР за периода след 2020 г. и по-специално секторните законодателни предложения относно разходните програми ЕИСК ще се стреми да повлияе положително върху преговорите с оглед на навременното им приключване.

В съответствие с мотото си „Устойчива Европа — устойчиво бъдеще“ Финландия ще акцентира върху изграждането на екологична култура във връзка със заседанията, като организира много от своите заседания в Хелзинки, където ще се проведат шест неофициални заседания на министрите, и като предоставя на участниците финландска чешмяна вода в кани и местно произведена биологична храна.

Освен това ЕИСК ще организира няколко заседания в страната на председателството на ЕС. Бюрото на ЕИСК вече проведе заседание в Хелзинки на 6 юни, а през идните месеци неговите три групи са насрочили заседания във Финландия (група „Работодатели“: 8—9 октомври, група „Работници“: 9 октомври, група „Многообразие Европа“: 16—17 септември). След присъединяването си към ЕС през 1995 г. Финландия ще поеме ротационното председателство за трети път. Предишните мандати бяха през 1999 г. и 2006 г. За повече информация относно дейностите на ЕИСК по време на финландското председателство може да разгледате специалната брошура на адрес: https://bit.ly/2XHm6xb.(ml)