Диляна Славова участва в среща на високо равнище относно подкрепата на ЕС за Тунис

Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК, участва в международна проява, организирана от ЕИСК на 3 юли, на тема „Социалната и солидарна икономика в Тунис: ролята и подкрепата на ЕС“ с участието на други високопоставени оратори, включително Самир Таиб, министър на земеделието на Тунис, и Михаел Кьолер, директор на „Южно съседство“ в Европейската комисия.

В речта си г-жа Славова разясни, че Тунис винаги е бил „ключов партньор за ЕИСК в Евро-Средиземноморския регион“ и добави: „Тунизийските власти и ЕС споделят обща позиция във връзка с ангажираността на гражданското общество с въпроси от рода на земеделието, инвестициите, търговията и овластяването на жените“.

Що се отнася до един от основните текущи въпроси — преговорите във връзка със споразумението, което ще замени Споразумението от Котону, г-жа Славова заяви, че както гражданското общество в ЕС, представлявано от ЕИСК, така и партньорите от Тунис желаят една „амбициозна позиция“ за гражданското общество в преговорите. (dgf)