ЕС следва да предложи по-всеобхватен отговор на нарушенията на принципите на правовата държава

Европейският икономически и социален комитет призова ЕС да възприеме по-проактивен подход за борба с увеличаващите се нарушения на върховенството на закона в ЕС в отговор на опасенията, че те могат да прераснат в истинска криза на демокрацията и основните права и свободи.

В становище, прието по време на юнската му пленарна сесия, ЕИСК призова за по-голямо и пряко участие на организациите на гражданското общество в разработването и прилагането на предпазни мерки срещу подронването на принципите на правовата държава в ЕС. Много от тези организации повишават осведомеността и действат като пазители и застъпници и поради това често са първите, които попадат под прицела на авторитарни правителства.

Подчертавайки специалната си роля и задължение за предприемане на действия, когато дейностите на неговите членове и гражданското общество като цяло са изложени на риск в рамките на ЕС, ЕИСК призова за по-добра защита за организациите на гражданското общество, наред с другите ключови обществени пазители като журналисти, лица, сигнализиращи за нередности, и защитници на правата на човека.

Становището е приносът на ЕИСК за процеса на размисъл относно допълнителното укрепване на върховенството на закона в рамките на Европейския съюз, предложено от Европейската комисия в неотдавнашно съобщение, в което се приканват всички заинтересовани страни да допринесат за дебата.

ЕИСК заяви, че приветства усилията на Комисията да използва наличните средства за укрепване на върховенството на закона в държавите членки, въпреки че отбеляза техните недостатъци по отношение на предотвратяването или коригирането на координирани атаки срещу основни права и свободи.(ll)