Арно Мецлер, председател на група „Многообразие Европа“, участва в общото събрание на Националния съюз на семейните сдружения (UNAF)

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 22 и 23 юни френският национален съюз на семейните сдружения (UNAF) проведе общото си събрание в град Реймс. Г-н Мецлер беше поканен за участие в него от г-жа Басет, заместник-председател на UNAF и член на III група. Обсъжданата основна тема беше демокрацията на участието и ролята на посредническите органи.

От името на група „Многообразие Европа“ Арно Мецлер разказа на Асамблеята как Европа се вслушва в организираното гражданското общество. В изказването си относно семейната политика той обяви, че група „Многообразие Европа“ ще организира, на 12 ноември 2019 г., конференция на тема

„Учудвам се защо на европейско равнище не съществува семейна политика. Съществува необходимост от запълване на празнината, тъй като семействата са важни елементи на европейското културно наследство: те са спойката, която държи заедно гражданското общество и организациите на гражданското общество“, отбеляза г-н Мецлер. Той добави, че би призовал III група да „подеме инициатива, на европейско равнище, за обединяване на всички онези, които са ангажирани в това, семействата да продължат да съществуват в Европа и да бъдат закриляни“.

600-те участници ентусиазирано приеха идеята за създаване на Европейски парламент на семейството – по примера на Европейския селски парламент (ERP), създаден от Стафан Нилсон. Председателят на UNAF обеща да подкрепи и развие този Европейски парламент на семейството и да насърчи други европейски мрежи за семействата да направят същото. (jh)