Мисия на ЕИСК в Испания за оценка на въздействието на новите икономически модели върху единния европейски пазар

Делегация на ЕИСК се срещна наскоро с представители на синдикати, НПО и местни органи на властта в Малага, Испания, в рамките на проучване на новите икономически модели за оценка на дългосрочното им въздействие върху икономическия модел на ЕС.

На 14 юни делегация на ЕС в състав Виолета Йелич (група „Работодатели“), Франка Салис-Мадиние (група „Работници“) и Карлос Триас Пинто (група „Многообразие Европа“) се срещна с различни заинтересовани страни в Центъра за социални иновации „La Noria“.

Срещата даде възможност на заинтересованите страни да споделят в институционализиран формат своя опит и гледни точки и да обсъдят връзката между новите икономически модели и моделите на потребление, пазара на труда и устойчивостта.

Това беше първата от поредица от седем мисии в държави — членки на ЕС, организирани от Обсерваторията на единния пазар (ОЕП) на ЕИСК в рамките на проучването, чиято цел е да даде началото на диалог с националните заинтересовани страни от съответните частни и публични сектори.

В началото на 2020 г. ще бъде публикуван доклад с практически препоръки към институциите на ЕС, по-специално Европейската комисия и Европейския парламент, за това как да се следи въздействието на новите икономически модели върху единния пазар на ЕС, за да се гарантира, че той ще издържи проверката на времето. (jpf)