Гласувахме и избрахме нашите представители в Европейския парламент

Гласувахме и избрахме нашите представители в Европейския парламент Гласувахме и преди всичко си дадохме сметка, че гласът ни има силата да влияе на ежедневието ни.

Европейският парламент положи много усилия в областта на комуникацията, за да насърчи гражданите си да отидат да гласуват. Регистрираната избирателна активност от 51 % показва, че този път (наред с други причини) сме успели да отправим много ясно послание към гражданите за това колко е важно да упражнят правото си на глас. ЕИСК и неговите членове бяха активно ангажирани на изборната сцена в местните общности, регионите и в рамките на различни организации, изтъквайки значението на вота на всеки един гражданин на тези толкова важни демократични избори.
Какви са първите заключения, които можем да направим въз основа на резултатите?
1. За първи път от 20 години насам участието в изборите е нараснало;
2. Националпопулистките и крайнодесните партии без съмнение отбелязаха напредък, но все пак той беше по-малък от очакваното;
3. Станахме свидетели на истинска зелена вълна на европейската сцена;
4. Успехът на много кандидати показа, че освен изключително важния инструмент на социалните медии прекият контакт между кандидатите и населението по места е елементът, който носи добавена стойност, тъй като доближава Съюза до неговите граждани.

Убедена съм, че сме свидетели на нов старт за Европа. Участието на над 50 % от избирателите означава, че интересът към Европа се засилва и че гласоподавателите настояват за промяна на играта и за превръщане на Европа в по-справедливо и по-добро място за живеене. Иска ми се да вярвам, че в качеството си на представителство на гражданското общество можем да вложим енергията си в този проект.

Ние, представителите на организираното гражданско общество, можем да бъдем още по-активни и динамични в действията си. Трябва да положим повече усилия за това присъствието на националпопулисти и евроскептици в Европейския парламент да не повлияе на изпълнението на европейските политики.

Това, което искат европейците от новите законодателни органи, от новия председател на Европейската комисия и от онези, които упражняват изпълнителната и законодателната власт в Европейския съюз, е да отговорят на техните очаквания и стремежи.

Много решения предстоят да бъдат взети, за да може ЕС да върви напред: по-големи амбиции в областта на климата, по-справедлива и ориентирана към хората цифровизация на икономиката, отговор на предизвикателството на имиграцията и правото на убежище, финансирането на ЕС, намаляването на социалните неравенства, солидарността между регионите, изпълнението на Европейския стълб на социалните права, новата промишлена политика за Европа и др. — все приоритети, с които нашите институции трябва да се заемат.

В този нов европейски контекст, който се формира пред очите ни, в качеството си на представители на гражданското общество трябва да поемем своята роля, да дадем импулс на обществения дебат чрез своите инициативи и да съчетаем този нов подход и нов устрем с дръзка визия. Това е задачата, която стои пред нас.

 

Исабел Каньо,

заместник-председател, отговарящ за комуникацията