ЕИСК и френският Икономически, социален и екологичен съвет споделят необходимостта от широко участие в изборите за Европейски парламент

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Трябва да преосмислим Европа с ентусиазъм и с проекти, които са близо до хората“, заявиха председателите Патрик Бернаскони и Лука Жайе на пленарната сесия на ЕИСК през март.

„Трябва да обединим усилията си за бъдещето на Европа, както и да мобилизираме гражданското общество на всички равнища предвид изборите за Европейски парламент. Повече от всякога трябва да сме бдителни и ангажирани“. Г-н Жайе изтъкна, че сътрудничеството между всички институции е от ключово значение и отново подчерта, че европейското гражданско общество неизменно подкрепя европейския проект, неговите ценности и постижения.

Г-н Бернаскони се съгласи с председателя на ЕИСК и подчерта, че комитетите трябва да служат като посредник между обществото и политическата власт. Той изтъкна своята визия за ролята на гражданското общество в навечерието на изборите за Европейски парламент и заяви, че е от съществено значение да се наваксат пропуснатите възможности и да се проявява солидарност. (mp)