ЕИСК подкрепя плана за действие на ЕС за борба с дезинформацията

ЕИСК изрази подкрепата си за плана за действие за борба с дезинформацията, представен от Комисията и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. В становището на Улрих Сам и Джулия Барбучи, прието на пленарната сесия през март, ЕИСК посочва, че дезинформацията може да бъде определена като доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, което е в ущърб на обществения интерес и е заплаха за демокрацията.

„Разпространяването на дезинформация се превърна в част от хибридна война с ясна политическа цел“, заяви г-н Сам и добави, че „освен невярната информация съществуват и други заплахи за свободите, основните права и правата на малцинствата, в т.ч. силно селективна информация, дискредитиране, разпространяване на тревожни слухове и подбуждане към омраза“.

Най-ефективната дезинформация винаги съдържа зрънце истина и по тази причина е много трудно да ѝ се противодейства ефективно. „Нуждаем се от различни форми на действие от страна на всички заинтересовани лица за предоставяне на качествена информация и повишаване на осведомеността. Ето защо подкрепяме инициативата за координирани действия за защита на ЕС, неговите институции и граждани от дезинформация“, подчерта г-жа Барбучи. „Трябва да действаме сега, защото не остана много до изборите за Европейски парламент през май 2019 г.“.

Активното участие на организациите на гражданското общество е от ключово значение за предоставянето на всеобхватен отговор на дезинформацията. ЕИСК е активно ангажиран в подкрепата на съвместните усилия за борба с дезинформацията и предприема редовно действия чрез своите становища и чрез организиране на изслушвания, местни прояви и редица други дейности. (mp)