Европейският ден на потребителя през 2019 г. открои основните предизвикателства при адаптирането на политиката на ЕС за защита на потребителите към по-младите поколения

Насочена ли е политиката за потребителите към младите хора? Как можем да им помогнем да вземат решения в полза на устойчивостта? Как можем да отразим новите тенденции в политиките за потребителите? Отговор на тези въпрос беше потърсен на оживена дискусия, проведена в Брюксел на 27 март. Залата беше пълна със студенти, представители на сдружения на потребителите, на предприятия и електронния сектор, които разгледаха различни въпроси от подобряването на мобилността и избягването на разхищаването на храни до превръщането на бързата мода в устойчива и разбирането на ролята на ИКТ за стимулирането на промените.

Основната цел на проявата беше да се обърне внимание на новите предизвикателства, свързани с устойчивостта и информационните и комуникационните технологии (ИКТ) - факторът, който в днешно време оказва най-силно влияние върху младите хора.

Заместник-председателят на ЕИСК Исабел Каньо откри 21-ия Европейски ден на потребителя, като изрази подкрепата си за масовата мобилизация на младите хора за опазване на климата и подчерта тясната връзка между потреблението и околната среда и колко е важно политиката за потребителите да съответства на амбициите на младите хора във връзка с климата.

„Вашето влияние в политическата сфера трябва да расте непрестанно. Младите хора би трябвало да играят основна роля в изготвянето на настоящата и бъдещата политика на ЕС. С този Европейски ден на потребителя искаме да подчертаем, че най-важното е гласът ви да бъде чут в Брюксел,“ заяви тя.

17-годишната Юна Марет, едно от лицата на протестите в защита на климата в Белгия, се изказа от името на своето поколение: „Младите хора са потребители. Те са запознати с основните проблеми. Хората казват, че не сме, но това не е вярно,“ заяви тя. „Родена съм в система, основана на безкрайния растеж и печалбата. Как можем да излезем от тази система, без да се маргинализираме? Според мен отговорът е прост: всичко трябва да се промени и промяната е вече в ход.“

Въпросът за това какво отличава потребителските модели на по-младото поколение от тези на по-възрастните потребители беше разискван през целия ден. Неотдавнашни проучвания, организирани от Комисията и Изследователския център за проучване и наблюдение на условията на живот (Crédoc), илюстрираха новите тенденции и предизвикателства. Въпреки че поколението Y осъзнава екологичните проблеми по-добре от по-възрастните поколения, за които устойчивостта е по-скоро абстрактно понятие, то все още поставя цената и удобството над трайността на продукта, макар че това може да се дължи и на неговата ограничена покупателна способност.

Друго проучване, организирано от Центъра за европейски политически изследвания, показа, че поколението Y харчи доходите си по по-различен начин. Комуникацията е голям разход и се възприема като основна потребност, също като храната и жилището. На практика 100% от представителите на това поколение притежават смартфони и това оказва въздействие върху тяхното поведение като потребители - те правят голяма част от своите покупки по интернет.

За да се разберат по-добре новите предизвикателства пред политиките за потребителите, на три паралелни семинара бяха разгледани три ключови сектора: храни, мобилност и облекло.

Участниците в дебата за влиянието на социалните медии се съгласиха, че социалните мрежи заемат и вероятно ще продължат да заемат централно място в живота на младите хора. Поради това беше от жизненоважно значение да се разбере дали те следва да се регулират и как би трябвало да се направи това. ИКТ могат да бъдат нож с две остриета: мощен демократичен инструмент, който може да обедини милиони хора, но също и начин да се получават лични данни и хората да бъдат накарани да потребяват повече чрез целеви реклами.

Доклад, съдържащ основните резултати от деня, можете да намерите тук. (dm/ss)