Група „Многообразие Европа“ обсъжда ролята на гражданското общество в отстояването на общите европейски ценности

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 7 май група „Многообразие Европа“ ще проведе извънредно заседание в Букурещ. Конференцията на високо равнище ще се състои в Атриума на Националната библиотека и ще бъде посветена на „Европа на общите ценности и гражданското общество“.

Само два дни преди срещата на върха в Сибиу, на конференцията ще бъдат обсъдени три фундаментални въпроса от гледна точка на европейското гражданско общество:

  • Гарантиране на европейските ценностите и основните права
  • Променящата се роля на европейското гражданско общество
  • Бъдещето на ЕС

Очакват се около 140 участници, сред които членове на ЕИСК от всички държави–членки на ЕС, както и представители на организации на гражданското общество в Румъния, академичните среди и румънското председателство на Съвета на ЕС.

Един от приоритетите на румънското председателство на Съвета на ЕС е „Европа на общите ценности“. Група „Многообразие Европа“ напълно подкрепя тази цел, която допълва усилената работа на групата и на ЕИСК като цяло по този въпрос.

Дебатите на тема защита на демокрацията и нейните ценности, популяризиране и разясняване на ползите от членството в ЕС и ролята на гражданското общество в изграждането на бъдеща Европа са в основата на нашите дейности. (ih)