Милиони граждани с увреждания няма да могат да гласуват на изборите за Европейски парламент

По силата на национални разпоредби в 16 държави членки около 800 000 граждани на ЕС с психични здравословни проблеми или с умствени увреждания са лишени от право на глас. Освен тях милиони гласоподаватели ще бъдат възпрепятствани от технически пречки в избирателните секции, където не са отчетени техните нужди, произтичащи от различни увреждания, по данни на доклад на ЕИСК.

В информационния доклад на ЕИСК Права на практика на хората с увреждания да гласуват в изборите за Европейски парламент, публикуван през март, се разкрива, че въпреки многото обвързващи правни документи, защитаващи правата на тези хора в ЕС, досега нито една държава членка не гарантира, че изборите са достъпни за всички.

„В настоящия доклад се представя грозната страна на Европа — реалност, която е далече от очакванията ни“, заяви неговият автор, Кшищоф Патер, който го състави въз основа на проучвания, проведени в продължение на две години във всички страни от ЕС с изключение на Обединеното кралство.

В девет държави хората с проблеми, свързани с психичното здраве, автоматично губят правото си на глас, когато имат назначен настойник. По силата на седем национални законодателства способността им да гласуват се оценява индивидуално от съдилища или медицински съвети.

В 18 държави членки незрящите гласоподаватели нямат възможност да гласуват самостоятелно. В осем държави всеки, който физически не е в състояние да се придвижи до избирателната секция, няма да може да гласува.

Докладът обаче дава и основания за надежда, тъй като в него са посочени 200 примера за добри практики и положителни решения от всички страни от ЕС. (ll)