Европейският форум за миграцията отправи десет препоръки за подобряване на политиката на ЕС в областта на миграцията

На 3 и 4 април тази година Европейският икономически и социален комитет и Европейската комисия проведоха Европейския форум за миграцията (ЕФМ), по време на който разгледаха ролята на гражданското общество и на местните власти в управлението на миграцията и гарантирането на безопасни и редовни пътища към ЕС.

По време на тазгодишното, пето поред, издание на форума бяха изготвени десет препоръки. Те са резултат от дискусиите между около 250 специалисти от организации на гражданското общество в ЕС и представители на местните, регионалните и националните органи, европейските институции и международни организации.

Събитието беше открито от комисаря по въпросите на миграцията Димитрис Аврамопулос и председателя на ЕИСК Лука Жайе, които подчертаха необходимостта от интелигентна и добре контролирана политика на ЕС в областта на законната миграция, която от своя страна ще помогне на ЕС да се възползва от миграцията, да насърчи социалното сближаване и да защити най-уязвимите сред мигрантите.

По време на ЕФМ беше изтъкната силата на гражданските организации от гледна точка на успешното управление на миграцията и беше подчертана спешната необходимост от включване на мненията на мигрантите при разработването на политиките за интеграция.

Други предложения, които допълват списъка с препоръките на Форума, са насочени към участието на обществата на приемащите държави в проекти за приобщаване на мигрантите, специалните потребности на уязвимите групи, стимулите за реинтеграция на мигрантите в техните държави на произход след престой в ЕС с цел работа или обучение и други въпроси. (ll)