ЕИСК предлага план за превръщане на ЕС в лидер в изграждането на мира в Европа и в света

По време на пленарната си сесия през март ЕИСК прие становище, в което предлага ръководена от ЕС глобална стратегия за укрепване на мира, включваща създаването на „Път на белия гълъб“ — инициатива за маршрут за мир от Северна Ирландия до Никозия, с цел насърчаване на диалога, помирението и предотвратяването на конфликти.

Време е ЕС — най-големият мирен проект в съвременната история, да се превърне в световен лидер в изграждането на мира в Европа и в света. Това е основното послание в становището по собствена инициатива „Пътят на белия гълъб“ — предложение за водена от ЕС глобална стратегия за укрепване на мира, прието от ЕИСК. Както заяви докладчикът по становището Джейн Морис, „ЕС има моралното задължение, отвъд всякакви геополитически или икономически интереси, да намери начини да защитава живота на невинните жертви, въвлечени в конфликт, и по-специално децата“.

ЕИСК призовава ЕС да създаде и финансира нова глобална стратегия за укрепване на мира, която да включва като основна характеристика създаването на „Път на белия гълъб“ — маршрут на мира от 5 000 км из цяла Европа — от Северна Ирландия до Никозия, столицата на Кипър. Този маршрут ще следва стъпките на Колумбан, ирландски поклонник, пътувал от Ирландия до Италия и наречен от Робер Шуман, един от основателите на ЕС, „покровител на всички, които се опитват да изградят обединена Европа“.

Инициативата включва и създаването на европейски центрове за мир и помирение в Северна Ирландия и Никозия и центрове за обучение, свързващи стратегически обекти по протежение на маршрута, както и използването от страна на ЕС на символа на белия гълъб като „търговска марка“ за всички проекти за мир на ЕС. (dgf)