Група „Работодатели“ на ЕИСК призовава за отворен, единен и силен ЕС

от група „Работодатели“ на ЕИСК

По-малко от два месеца преди изборите за Европейски парламент група „Работодатели“ призовава за отворен, единен и силен ЕС. Представителите на бизнеса са решени да работят за стабилен и проспериращ ЕС. Силата на ЕС е в неговата привлекателност. Трябва ни конкурентна бизнес среда, за да се възползваме в още по-голяма степен от този „европейски начин на живот“. Това са само някои от основните послания, отправени в политическата декларация, приета неотдавна от група „Работодатели“.

На 9 април председателят на групата Яцек Кравчик връчи декларацията на заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен. „С тази декларация изразяваме недвусмислената подкрепа на работодателите за ЕС. Ползите, които ЕС носи, са очевидни за всички, които се занимават със стопанска дейност, но твърде често в ежедневието ги забравяме. Работодателите искат да променят това“, заяви председателят Кравчик.

В декларацията се призовава за отворена икономика – с отворени пазари и лоялна конкуренция. Отворената икономика трябва да се съпътства от отворено общество, което се основава на диалог и добро управление. Европа се нуждае от разкриващи нови възможности и насърчаващи политики, които да стимулират креативността, иновациите и предприемаческия дух.

Работодателите са уверени, че откритостта увеличава стабилността и сигурността както в икономиката, така и в обществото. Отворената икономика и отвореното общество са от полза за всички. Това е начинът за възвръщане на доверието в ЕС.

Декларацията е достъпна на 23 официални езика на ЕС на следния адрес: bit.ly/2X6Swgu (lj)