Работниците търсят най-добрия вариант за противопоставяне на социалния дъмпинг и извличане на ползи от мобилността

от група „Работници“ на ЕИСК

Група „Работници“ на ЕИСК беше домакин на среща с професор Роберто Педерсини от Миланския университет, който представи своето проучване на тема „Как да се проектира Европейски орган по труда (ЕОТ), който да се бори по-успешно със социалния дъмпинг и дъмпинга на заплатите?“ Оливер Рьопке, председател на група „Работници“, подчерта важната роля, която социалните партньори и особено синдикалните организации играят за осигуряване на гаранции, че трудовото законодателство се прилага.

През последното десетилетие броят на хората, които живеят и работят в друга държава членка, различна от тяхната държава на произход, се удвои и достигна 17 милиона души през 2017 г. В рамките на Европейския стълб на социалните права Комисията обяви създаването на Европейски орган по труда (ЕОТ), който ще започне работа през 2019 г. Професор Педерсини обясни, че ЕОТ „цели да намали злоупотребите с работници, като същевременно се използват пълноценно възможностите на трудовата мобилност“. Органът ще изпълнява важна роля, като осигурява подкрепа за националните органи по труда по време на техните трансгранични разследвания и сътрудничество.

Карлуш Тринидад, член на група „Работници“ на ЕИСК и докладчик по становището на Комитета за ЕОТ, цитира председателя на Комисията г-н Юнкер: „Абсурдно е да има банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата област, а да няма общ орган по въпросите на трудовия пазар в рамките на нашия единен пазар“. Той подчерта и зачестилите прояви на ксенофобия и национализъм, които са резултат от години на прилагане на социален дъмпинг и неравенство, и призова за по-голяма роля на социалните партньори в управлението на ЕОТ. (jh)