С Деня на Европейската гражданска инициатива се поставя началото на нов етап на участието на гражданите на ЕС

„Комисията е морално задължена да реагира на европейските граждански инициативи“, заяви първият заместник-председател Франс Тимерманс.

Кристоф Льофевр, член на ЕИСК и председател на ad-hoc група „Европейска гражданска инициатива“, откри на 2 април осмото издание на Деня на Европейската гражданска инициатива.

Лаура Съливан, основател на WeMove.EU, която произнесе основната реч, заяви, че активната гражданска позиция в мрежата би могла да мобилизира по-големи групи от хора. Това би ни помогнало да покажем всичко, което споделяме, включително и нашата обща кауза, както би спомогнало и за постигането на повече солидарност и ангажираност в Европа. „Често споделяме повече общи неща, отколкото сами предполагаме“, заяви тя.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс представи новите правила за европейските граждански инициативи (ЕГИ). В своето слово той повдигна въпроса за политическото им измерение: „Не съществува задължение да даваме на организаторите на ЕГИ това, което искат. Според мен обаче е налице морално и политическо задължение Комисията да реагира и да участва в политическия дебат. Хората очакват от нас ясен отговор за това, което би трябвало да се направи, и за това, което не може да се направи“.

Предизвикателството пред следващата Европейска комисия е да прецени как цифровизацията и демокрацията да работят заедно по ефективен начин, включително чрез преосмисляне на демокрацията, такава каквато я познаваме днес, и чрез адаптирането ѝ към света, в който живеем.

Тазгодишният Ден на Европейската гражданска инициатива беше посветен на „цифровите гласове“. Хората от „цифровото поколение“ вече не чакат изборите, за да изразят предпочитанията си — те изразяват опасенията си по всяко време и при всяка възможност.

„Отричането на мненията, които битуват в цифровия свят, би било проява на невежество, дори на глупост“, каза г-н Льофевр, (sma)