Ден на отворените врати на ЕИСК, 2019 г.

Девети май е Денят на Европа и в резултат на установена традиция институциите на ЕС ще отворят вратите си за обществеността през първата събота на месеца, която тази година е на 4 май. Тема ще бъдат европейските избори, които ще се проведат между 23 и 26 май, като европейските граждани ще бъдат приканени да гласуват за своите представители през следващите пет решаващи години.

В рамките на инициативата на Европейския парламент thistimeimvoting.bg EИСК организира кампания за по-активно участие в изборите с цел укрепване на демократичния процес в ЕС и повишаване на легитимността му.

Денят ще бъде организиран около три основни теми — устойчива Европа, приобщаваща Европа и отворена Европа. ЕИСК ще представи работата си в различни области, сред които устойчивото развитие, изменението на климата, планираното остаряване, заетостта, уврежданията, отношенията между ЕС и останалия свят.

Членовете и служителите на ЕИСК ще посрещат посетителите и ще обсъждат заедно с тях предстоящите избори и бъдещето на Европа, като обясняват и ролята на ЕИСК в процеса на вземане на решения на ЕС. Предвидени са интерактивни игри и забавни дейности, както и музика на живо, които да допринесат за създаване на атмосфера, която да направи Европа по-достъпна за гражданите.

Ден на отворените врати на ЕС 2019 г. — ЕИСК — сграда Jacques Delors, Rue Belliard 99, 1040 Brussels. (mp)