На пленарната сесия на ЕИСК бяха поканени популяризаторите на европейска гражданска инициатива „Стоп на екстремизма“

Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства Себастиан Реймер и Михаел Лаубш, двама от организаторите и популяризаторите на европейска гражданска инициатива „Стоп на екстремизма“, която събра около 1,6 милиона подписа, чието валидиране от държавите членки предстои.

В своите встъпителни бележки председателят на ЕИСК Лука Жайе потвърди отново непрестанния ангажимент на ЕИСК – нещо, което се прояви по много практичен начин по време на годишния ден на ЕГИ (вж. статията по-долу) – за подобряване на инструмента Европейска гражданска инициатива (ЕГИ), така че той да стане по-лесен за ползване и да се гарантира неговото реално въздействие. Тези усилия най-накрая дават резултат.

Г-н Лаубш заяви, че с ЕГИ „Стоп на екстремизма“ инициаторите искат да накарат хората да преодолеят своята „умора от ЕС“ и да съберат на едно място политиците то ЕС, институциите от ЕС и хората от Европа, за да обсъдят как да се води борбата с екстремизма. „Омразата започва да разяжда нашето общество. Необходима е нова подкрепа за нашите основни права, особено от страна на обществеността.”

„Не е достатъчно да се противодейства на екстремизма, ние трябва да го предотвратим. Това започва в училище, като се дава възможност на младите хора да бъдат устойчиви при срещите си с ектремистки изказвания, особено на социалните платформи в интернет. Трябва да решим също социално-икономическите проблеми, които водят до изключване и отчуждаване”, заяви Оливер Рьопке, председател на група „Работници“ на ЕИСК.

Подобен подход възприе и Гонсалу Лобу Шавие (група „Работодатели“): „Трябва да защитаваме европейския модел. Свободата е неотменно право, което ни е много скъпо. Не става въпрос само за налагане на закони. Ние трябва да уважаваме решенията и свободата на всички в рамките на нашите основни права и ценности.”

Накрая Килиан Лохан (група „Многообразие Европа“) заяви: „Важно е да се разгледат причините за екстремизма и за нарастването на популизма в ЕС. Реалността, която хората усещат, е доста по-различна от възгледите на властимащите и поради това връзката между управляващите, правителствата и гражданите е напълно прекъсната. (sma)