„Европа, която ентусиазира“

„Европа, която ентусиазира“

Уважаеми читателки, уважаеми читатели,

В продължение на два дни, на 21 и 22 март, 102 ученици на възраст между 16 и 18 години от 28 държави членки и 5 страни — кандидатки за членство в ЕС, изпълниха коридорите и залите на сграда Жак Делор със своя смях и усмивки. Понякога леко притеснени, но най-вече любопитни, младите хора си задаваха въпросите: „Каква е ползата от това посещение?“, „Ще бъда ли в състояние да отговоря на въпросите, на които възрастните напразно търсят отговор – като например „Как да се създаде желание за гласуване на европейските избори?“

Те изведнъж разбраха, че отговорите им ще подхранят дебата за бъдещето на Европа в ключов момент, няколко седмици преди изборите за Европейски парламент на 26 май.

Прекарах часове с тях. Останах много учудена докато ги слушах. „Ако искаме да променим света, трябва да започнем с въпроса какво не работи добре“. Те отправиха искания: първо, да получат информация, след това, да разберат, да вярват в проекта, да се идентифицират с него, за да се ангажират, да го популяризират и да се превърнат в негови посланици.

Ще е необходимо, обаче, и още нещо. Младият поляк Матеуш Тишка го предложи, говори разгорещено и призова другите млади хора „никога да не се отказват от мечтите си“. Освен това трябва да се обединим, да се осмелим да имаме визия. И ето че по този начин учениците изиграха ролята на визионери.

Проектът ни „Твоята Европа, твоето мнение“ им даде възможност да се запознаят с демокрацията на участието, на която ЕИСК държи, да се научат да водят диалог, да слушат, да търсят компромис.

Инициативата „Твоята Европа, твоето мнение“ се провежда от 10 години. През 2009 г. заместник-председателката по комуникацията, Ирини Пари, предложи чудесната идея да се поканят тези млади хора в ЕИСК, а отдел „Посещения и публикации“ я доразработи. Ако искаме да изградим Европа с младите хора, трябва да се обърнем към тях, да им дадем думата и да се вслушваме в тях. Всяка година се предлага нова тема: културата, мирът, демокрацията(2018 г.), 60-ата годишнина от Римския договор (2017 г.), миграцията (2016 г.).

До какво заключение стигнаха младите хора през 2019 г? От десетте препоръки, предложени и гласувани от стотината млади участници, предварително бяха подбрани четири (две от които с равен резултат) и едно предложение завоюва първо място: „Бъдещето е сега: учебна програма“

Аз самата съм учителка и осъзнавам ролята, която училището играе в живота на младите хора. По тази причина, да, напълно подкрепям идеята за задължителна учебна програма, която да дава възможност да се опознаят Европа и 60 годишната история на нейното изграждане.

Участничка от Обединеното кралство ни разказа, че веднага след референдума за излизането на Обединеното кралство от ЕС гражданите на нейната държава са се „нахвърлили“ на Гугъл, за да открият най-сетне какво представлява Европейският съюз. Жалко, каза тя,

Проектът се разрастна. Година след година той дава възможност да се събират младите хора и да им се предава страстта към Европа. Те могат да бъдат не само горещи привърженици, но също, и най-вече, да определят своите собствени приоритети по отношение на ЕС и да впишат своето бъдеще в този уникален проект.

Скъпи приятели, довиждане до 2020 г. на следващото издание на „Твоята Европа, твоето мнение“, за нови приключения!


Исабел Каньо

Заместник-председател, отговарящ за комуникацията