Твоята Европа, твоето мнение!“ навършва 10 години: гласувайте за бъдещето!

This page is also available in

Уважаема госпожо / Уважаеми господине,

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира 10-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение 2018 г.!“, което ще се проведе на 21—22 март 2019 г. в Брюксел.

В рамките на проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) 33 училища (от 28‑те държави — членки на ЕС, и петте държави кандидатки за членство в ЕС) са поканени да участват в дебат в Брюксел по актуални въпроси, които засягат младите хора.

Предстоящата проява е озаглавена „Твоята Европа, твоето мнение!“ навършва 10 години: гласувайте за бъдещето!“ с оглед на изборите за Европейския парламент, които ще се проведат през 2019 г. Учениците се приканват да изразят мнението си по редица въпроси, сред които:

  • Каква следва да бъде ролята на младите хора във връзка с изграждането на Европа и как могат да участват по-активно?
  • Какво може да направи Европа, за да убеди повече млади хора да гласуват, и какви са възможните последици от техния вот?
  • Как може да бъде укрепена демокрацията в Европа и подобрена информацията относно политиките на ЕС за борба с фалшивите новини?
  • С какво могат да допринесат младите хора за една по-демократична Европа, основана на по-широко участие?

Приканваме всяко среднообразователно училище от една от 28-те държави членки или петте държави кандидатки да изпрати заявление за участие в проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ през 2019 г.

Училищата ще бъдат избрани чрез теглене на жребий и победителите ще прекарат три дни в Брюксел.

Ако Вашето училище бъде избрано, можете да изпратите трима ученици от предпоследната учебна година, придружени от един учител. ЕИСК поема разходите за пътуване и настаняване, както и храната по време на проявата.

Учениците ще се срещнат с ученици от другите държави, с които ще могат да обменят гледните си точки и да изготвят резолюции по свързани с Европейския съюз въпроси. Това представлява уникална възможност за тях да придобият по-добра представа за функционирането на Европейския съюз и да участват в обсъждане, подобно на пленарно заседание, в мултикултурна среда.

По време на пленарните сесии ще бъде осигурен устен превод на английски и френски език, а подготвителните работни групи ще се проведат на английски език.

Членове на ЕИСК ще посетят избраните училища, за да подготвят учениците за дебатите в Брюксел. Преди тези посещения на училищата ще бъдат изпратени документация и учебни материали.

На нашия уебсайт ще намерите подробно описание на проявата, както и видеоматериала от проявата YEYS през 2018 г., онлайн формуляра за регистрация, правила и практическа информация.

Крайният срок за подаване на заявления е 18 ноември 2018 г.

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем в Брюксел.

 

С уважение,

Исабел Каньо Агилар
заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also