Възстановяването на ЕС – участието на организираното гражданско общество е от ключово значение

This page is also available in

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие резолюция, в която се изтъква, че организациите на гражданското общество могат да дадат много ценен принос за националните планове за възстановяване и устойчивост и трябва да могат да изразят позициите си в този процес.

Националните планове за възстановяване и устойчивост биха били по-ефикасни и ефективни, ако организациите на гражданското общество бъдат привлечени за участие по-бързо и в по-голяма степен. Това е ключовото послание на резолюцията относно „Участието на организираното гражданско общество в националните планове за възстановяване и устойчивост — Какво работи и какво не?“, приета на февруарската пленарна сесия на ЕИСК и представена по време на дебата с Криста Швенг, председател на ЕИСК и Йоханес Хан, европейски комисар по въпросите на бюджета и администрацията.

Коментирайки резултата, г-жа Швенг заяви: Резолюцията, в която се прави анализ на широк кръг от икономически и обществени аспекти, ни дава възможност да изпратим силен сигнал за ключовото значение на участието на организираното гражданско общество. Плановете за възстановяване трябва да дадат резултат, за да подпомогнат реално възстановяването от настоящата криза и справедлив екологичен и цифров преход. Като следваща стъпка, след като фондовете започнат да функционират, членовете на ЕИСК са в много добра позиция да преценят дали средствата се изразходват ефективно и достигат до предприятията, работниците и организациите на гражданското общество, които се нуждаят от тях.

От своя страна г-н Хан заяви, че има правила, които трябва да се спазват и че Комисията ще продължи да настоява заинтересованите страни да бъдат привлечени за участие в тези процеси на реформа: Регламентът за Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) насърчава широки консултации, силни взаимодействия и комуникация с местните и регионалните власти на всички етапи от изпълнението. Това ще създаде реална ангажираност с плановете, което ще улесни успешното им изпълнение. По-конкретно, държавите членки трябва да ни информират как Вашият принос като представители на гражданското общество е бил отразен в плана.

Резолюцията на Комитета

Резолюцията беше изготвена от членовете на ЕИСК Гонсалу Лобу Шавие (група „Работодатели“), Хавиер Дос Орит ,група „Работници“) и Лука Жайе (група („Многообразие Европа“). Те координираха работата на 27 делегации, съставени от по трима членове, които наблюдават участието на организираното гражданско общество в изготвянето, изпълнението и оценката на националните планове за възстановяване и устойчивост.

В изказването си по време на дебата г-н Жайе предупреди: Въпреки усилията на Комисията и на Европейския парламент и Регламента за МВУ участието на гражданското общество в редица държави е недостатъчно. ЕИСК призовава това да се промени както на настоящия етап, така и на етапа на мониторинг и изпълнение.

В същия дух г-н Лобу Шавие заяви: Искането за включване на гражданското общество в плановете за възстановяване не е просто реторика или упорство от страна на ЕИСК. Необходимо е да се гарантира, че истинските предизвикателства, свързани с общественото здраве и икономическото и социалното възстановяване, са в центъра на решенията и политиките за растеж.

Накрая, г-н Дос Орит подчерта: Инвестициите в екологосъобразната икономика, цифровизацията и справедливия преход трябва да бъдат насочени към промяна на производствения модел – позволяваща по-голяма социална сплотеност – и към сближаване между държавите.

Включване на организациите на гражданско общество в изпълнението на националните планове

С приемането на резолюцията Комитетът ще изпрати силен сигнал за значението на привличането на организациите на гражданското общество за участие в работата по възстановяването и устойчивостта и ще даде общ принос към пролетното заседание на Европейския съвет, насрочено за 25–26 март 2021 г.

С организациите на гражданското общество ще трябва да се проведат консултации и в бъдеще, по време на следващите етапи на Next Generation EU, когато ще трябва да се направи оценка на изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост и тяхното въздействие върху икономиката и обществото на държавите членки.

Начинът, по който ЕС реагира на кризата с COVID-19, значението на плана за възстановяване, начинът, по който той се финансира, както и капацитетът за включване на гражданското общество в изпълнението му, имат потенциала да превърнат настоящата ситуация в повратен момент в европейския проект. Това би могло да означава преминаване от очевидна политическа криза към решителна и положителна стъпка напред в процеса на европейска интеграция.

Но за да се случи това, планът трябва да постигне своите цели. Залогът за ЕС е голям. И участието на гражданското общество може да допринесе до голяма степен за постигането на успех.

Downloads

Възстановяването на ЕС – участието на организираното гражданско общество е от ключово значение

See also