„No Education, No Vote“, задължителна учебна програма за европейските ученици по въпросите на ЕС, е предложението, получило най-много гласове в „Твоята Европа, твоето мнение“ за 2019 г.

Participants in YEYS 2019

Въвеждането на задължителна учебна програма по европейските политики с цел повишаване на познанията на гражданите преди гласуване е предложението, събрало най-много гласове в изданието на „Твоята Европа, твоето мнение!“ за 2019 г., младежка проява, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 21—22 март 2019 г. Тази инициатива и три други избрани предложения, насочени към използването на нови технологии и социални медии за увеличаване на участието в избори за Европейски парламент, ще бъдат изпратени на Европейския парламент за разглеждане.

След 2 дена на оживена дискусия и дебати 99-те гимназисти на възраст между 16 и 17 години, избрани за участие в проявата „Твоята Европа, твоето мнение“ 2019 г., представиха 10 препоръки по време на заключителна пленарна сесия. В центъра на вниманието бяха образованието и социалните медии, а много проекти комбинираха онлайн платформи и лични срещи, за да установят или възродят връзки на гражданското общество с политиците. Най‑много гласове събраха следните 4 предложения:

1. No Education, No Vote, проект на задължителна учебна програма за училищата в цяла Европа с 3 направления: практическо (посещения в институциите на ЕС), теоретично (тестове и презентации) и интерактивна платформа (с викторини и видеоматериали).

2. EU&U.EU, уебсайт, обобщаващ информацията относно ЕС и европейските избори с цел повишаване на прозрачността и осведомеността сред гражданите чрез интензивно използване на социалните медии и мултимедийното съдържание.

3. (ex-aequo) Europe E-VOTE, предложение за трансформиране на изборния ден в национален празник и за насърчаване на електронното гласуване и From You to EU — инициатива, която насърчава диалога между социалните движения и политиците и им дава възможност да работят заедно за намиране на решения.

Другите предложения, представени от учениците, бяха:

#Insta (nt) vote:предложение за подобряване на резултатите на социалните медии в ЕС чрез включване на висококачествено съдържание, насочено специално към младите хора, например кратки видеоматериали и коментари на влиятелни личности като начин за повишаване на осведомеността и участието.

Network of Young Europeans, проект, насочен към информиране относно действията и границите на ЕС, за свързване на различни хора в цяла Европа и за вдъхновяване на дебата чрез интернет платформа за организиране на проекти и публикуване на резултатите от тях.

Find(ing) your voice, проект с два раздела: среща на високо равнище, която да се провежда 3 пъти годишно под формата на на диалог между млади европейци и политици, и уебсайт с интерактивно съдържание и информация.

Shape your future – express yourself, проект, състоящ се от уебсайт, който дава възможност за публикуване на мнения по различни теми, насочен към младите хора на възраст под 26 години. Потребителите биха могли да „харесват“ или да „не харесват“ мненията, а най‑популярните биха могли да бъдат представени в Европейския парламент.

SharEU, приложение, което би могло да се използва за свързване на социалните движения с институциите на ЕС и да се управлява от професионални модератори, които биха могли да представят на Европейския парламент месечен доклад за публикуваните инициативи, като по този начин ще се създаде по-тясна връзка с хората.

Voices worth being heard, платформа за популяризиране на инициативи и изказвания, за да се насърчат гласоподавателите да се ангажират и да защитават своите идеи. Участниците ще подберат инициативи, които да бъдат представени на Европейския парламент.

Учениците бяха приветствани от Лука Жайе, председател на ЕИСК, който заяви: „Трябва да следваме примера на Грета Тунберг, която успя да мобилизира много хора за кратко време, говорейки директно за проблемите. Моля, припознайте тази борба, бъдете смели, тъй като се борите не само за собственото си, но и за нашето бъдеще“. Заместник-председателят на ЕИСК по въпросите на комуникацията Исабел Каньо, закри проявата със следните думи: „Горди сме, че споделяте  Вашите идеи, Вашите мечти, Вашия ентусиазъм и Вашите решения в институция като ЕИСК, в която всички се учим да преговаряме, за да стигнем до консенсус“. Ирини Пари, член на ЕИСК, която инициира „Твоята Европа, твоето мнение“ през 2010 г., добави: „Всяко предизвикателство е възможност и Вие ни го доказахте. Не допускайте страхът да надделее, просто отворете крилете си. Европа и светът Ви принадлежат“.

Контекст:

Учениците бяха поканени да обменят идеи относно изборите за Европейски парламент през 2019 г. и да направят предложения по конкретни ключови въпроси:

  • Как можем да укрепим представителната демокрация в бъдеще?
  • Какви други форми на политическо участие съществуват освен гласуването на избори за ЕП и как бихте участвали в тях?
  • Какво според Вас трябва да се направи, за да се увеличи участието на избирателите в изборите за ЕП?

За участие в тази инициатива бяха избрани 33 училища чрез електронен жребий. Участваха по едно училище от всяка от 28-те държави—членки на ЕС, и от петте страни кандидатки (Албания, Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора).  За тазгодишното 10‑о издание бяха получени рекордните 1038 кандидатури.

Инициативата, под надслов „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), организирана от ЕИСК — гласът на гражданското общество на европейско равнище, е емблематична проява на Комитета, предназначена за младите хора. С нея ЕИСК цели да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младото поколение ще бъдат взети предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. ЕИСК желае да запази и развива връзките си с британското гражданско общество след Брексит и поради това реши да включи британската младеж в този дебат, въпреки че най-вероятно те няма да гласуват на изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Допълнителна информация за YEYS2019 можете да намерите на официалната страница на проявата.

Downloads

PR 15/2019: "No Education, No Vote", a mandatory syllabus on EU affairs for European students was the most voted proposal at YEYS 2019