Избирателните права на хората с увреждания: ЕИСК настоява за промяна в избирателното право на ЕС

This page is also available in

ЕИСК счита, че е недопустимо и противоречащо на основните ценности на ЕС поради правни и технически пречки в цяла Европа нито една страна в ЕС да не може да гарантира, че изборите за напълно достъпни за всички.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава Европейския парламент (ЕП), Съвета на ЕС и държавите членки спешно да променят Акта от 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент, така че да се гарантира, че всички граждани на ЕС с увреждания разполагат с истинско право на глас по време на изборите за ЕП през 2024 г.

В становището си относно Необходимостта да се гарантират на практика права на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейски парламент, прието на 2 декември, ЕИСК заяви, че отправя искане в текста на Акта да бъдат изяснени принципите на всеобщо избирателно право, тайно гласуване и пряко участие.

Това ще сложи край на дискриминацията срещу гласоподавателите с увреждания, свързана с действащите правила или разпоредби в отделните държави членки, които значително се различават. По този начин ще бъдат премахнати и настоящите правни и технически пречки, които лишават милиони хора от техните избирателни права.

„ЕИСК счита, че подобна дискриминация е неприемлива и противоречи на основните ценности на ЕС, на Договора и на важни международни правни и политически актове“, заяви докладчикът по становището Кшищоф Патер.

Становището беше прието на последната пленарна сесия на ЕИСК, по време на която въпросите, свързани с правата на хората с увреждания бяха изведени на преден план в дискусиите, за да се отбележи Международният ден на хората с увреждания през 2020 г., честван в световен мащаб на 3 декември. Становището беше изготвено като последващо действие във връзка с информационния доклад на ЕИСК от 2019 г.

„В становището става дума преди всичко за човешкото достойнство. Това, което искаме, е свързано с принципа за равни права за всички. Как е възможно в 21-ви век милиони граждани на ЕС с увреждания да не могат да упражняват правото си глас и вземащите решения да не правят почти нищо, за да променят тази ситуация? Това е основен въпрос за демокрацията на ЕС“, подчерта г-н Патер.

Г-н Патер заяви, че се надява хората с увреждания да нямат същата съдба като европейските жени, за които последните ограничения на избирателните им права в настоящия ЕС бяха премахнати едва през 1976 г., 70 години след като Финландия се превърна в първата страна в Европа, която допусна жени в избирателните секции.

ЕИСК предупреди, че ако не бъдат предприети правни промени, броят на гражданите, потенциално лишени от това право, ще продължи да нараства стабилно, тъй като делът на хората с някакъв вид увреждане в бързо застаряващото население на ЕС нараства средно с един процент на всеки шест години.

От избирателни права са лишени и краткосрочно хоспитализирани, лица, подложени на лечение или рехабилитация у дома, или онези, които са в изолация поради епидемиологични рискове.

В ДОКЛАДА НА ЕИСК ОТ 2019 Г. БЕШЕ ИЗТЪКНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯТА СРЕЩУ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ

В доклада на ЕИСК от 2019 г. с автор г-н Патер се описват подробно ограниченията и пречките, пред които са изправени гласоподавателите с увреждания във всяка държава членка. В него са изброени и 200 примера за решения, които съществуват в отделните държави.

Констатациите в доклада, публикуван два месеца преди изборите за Европейски парламент през 2019 г., по-късно бяха потвърдени от докладите на медиите и организациите на гражданското общество за изборите.

Въпреки някои положителни промени във френското и германското национално законодателство непосредствено преди изборите за ЕП, беше установено, че националните закони на 14 държави все още изключват от гласуване около 400 000 граждани поради проблеми с психичното здраве или умствени увреждания. Хората с увреждания, които не са в състояние да гласуват поради организационни или технически разпоредби, произтичащи от националните правила, наброяват милиони.

Например съгласно доклада в осем страни от ЕС хората, които не са в състояние да се придвижат физически до избирателната секция поради увреждане или заболяване, не разполагат с друг начин да гласуват. В 18 държави хората хора с увредено зрение не могат да гласуват самостоятелно, а в девет страни гласоподавателите трябва да напишат върху бюлетината номера на кандидата, своето име или името на партията, която подкрепят, което представлява сериозна пречка за много от тях.

ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДЛОЖЕНО ОТ ЕИСК

Според ЕИСК съществуващите практики, които са дискриминационни по отношение на европейските граждани с увреждания, могат да бъдат премахнати бързо чрез изменение на Акта за избиране на членове на Европейския парламент, така че държавите от ЕС да бъдат задължени да прилагат стандарти, които да гарантират реални избирателни права на тези хора.

За тази цел ЕИСК призовава принципът за всеобщо избирателно право, залегнал в Акта за избиране на членове на Европейския парламент, да бъде изяснен, като се включи текст, който да гласи, че никой гражданин на ЕС не може да бъде лишен от правото да гласува на изборите за ЕП поради увреждане или здравословно състояние въз основа на националната уредба.

Следва да бъдат изяснени и упоменатите в Акта принципи за пряко участие и тайно гласуване в изборите. ЕИСК предлага набор от шест мерки, които да бъдат предприети от страните в ЕС, за да се гарантира спазването на тези принципи, когато става въпрос за упражняването на правото на глас от всички граждани, включително хората с увреждания.

ЕИСК счита, че ЕС може да почерпи положителен опит от редица държави, за да въведе предложените решения.

„Ако всички тези правила бъдат приложени, изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще бъдат наистина всеобщи и достъпни за всички. Това е нашата цел. Това би могло да бъде нова епоха за правата на хората с увреждания в Европа“, заключи г-н Патер.

Downloads

Voting rights of persons with disabilities: EESC demands a change in the EU electoral law