PDF export

ЕИСК приключва мандата си, като подчертава ценния принос на организираното гражданско общество към европейския проект.

This page is also available in

На 17 септември, по време на последната пленарна сесия преди обновяването на институцията през октомври, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе церемония за края на мандата. Лука Жайе, председател на ЕИСК от април 2018 г., изрази своята благодарност към всички членове и подчерта важния принос на организациите на гражданското общество, представени в ЕИСК, към европейския проект.

Вчера по време на септемврийската пленарна сесия, последната половина за мандата 2015—2020 г., ЕИСК се сбогува с 135 от настоящите си членове. През октомври ще започне нов петгодишен мандат с ново председателство и частично обновен състав от членове.

Досегашният председател Лука Жайе направи преглед на работата, извършена по време на неговия мандат, който започна през април 2018 г. с призив за втори европейски ренесанс или „rEUnaissance“. „Твърдо вярвам, че ЕИСК има важна роля в оформянето на основните трансформации, пред които е изправен ЕС, като движеща сила на този rEUnaissance“, заяви г-н Жайе.

В последната си реч като председател на ЕИСК г-н Жайе говори за основните приоритети на своя мандат, а именно устойчивото развитие, укрепването на отношенията между ЕС и Африка, разширяването на ЕС и културата като обединяващ елемент в Европа. Той подчерта и приноса на ЕИСК през последните няколко години за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен ЕС: например ЕИСК беше първата европейска институция, която предложи европейски здравен съюз. Той изрази надежда, че ЕИСК би могъл да вземе активно участие в конференцията относно бъдещето на Европа, предложена от Европейската комисия и Европейския парламент.

В заключение Лука Жайе предупреди: „Призовавам ЕИСК да остане обединен. Сякаш има страх от промяна, но не бива да забравяме, че можем да създадем нещо ново само ако дръзваме да вършим нещата по различен начин. Европа е на кръстопът и трябва да действаме бързо, но да гарантираме, че никой не е пренебрегнат“.

Исабел Каньо Агилар, чийто мандат като заместник-председателка, отговаряща за комуникацията, изтича, спомена основните предизвикателства пред институциите на ЕС през последните няколко години, сред които бяха изборите за Европейски парламент, обновяването на състава на Комисията, излизането на Обединеното кралство от ЕС и продължаващата пандемия от COVID-19, и се позова на усилията, положени от Комитета за „модернизиране и актуализиране на нашата комуникационна политика“. В този контекст Исабел Каньо очерта важния принос на членовете на ЕИСК за предоставяне на информация за ролята на организираното гражданско общество и изрази твърдото си убеждение, че „друга Европа е възможна, правата и стремежите на гражданите трябва да бъдат в основата на нашата работа; Европа е своето гражданско общество“.

В речта си заместник-председателката, отговаряща за бюджета, Милена Ангелова подчерта някои от основните постижения на своя мандат: „Успяхме да разпределим ресурсите на ЕИСК по балансиран начин и укрепихме сътрудничеството с други институции на ЕС като Парламента и Съвета; мисля, че оставяме добро наследство на нашите приемници“, заяви тя.

Институционална подкрепа

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не можа да присъства на пленарното заседание, но изпрати видео послание, в което похвали „отличната работа“, извършена от ЕИСК през последните пет години, и важния му принос за законодателната процедура на ЕС. „Очаквам с нетърпение работата ни в тясно сътрудничество на конференцията за бъдещето на Европа. ЕИСК играе важна роля в захранването на дебата“, заяви г-жа фон дер Лайен.

Давид Сасоли, председател на Европейския парламент, също изпрати видео послание, приканващо ЕИСК и всички институции на ЕС „да си сътрудничат за укрепване на своята демократична легитимност“. Г-н Сасоли също изрази готовност да работи в по-тясно сътрудничество с ЕИСК за създаване на структуриран диалог с организираното гражданско общество.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по междуинституционални отношения и перспективи Марош Шефчович изпрати видео послание, подчертаващо „голямото значение“, което Комисията отдава на гласа на организираното гражданско общество, и важната роля, която ЕИСК играе като организация за контакт с реалността на място.

Клара Добрев, заместник-председателка на Европейския парламент, взе думата на пленарната сесия на ЕИСК, за да подчертае, че „нищо не може да се промени в света без подкрепата на хората, а ролята на ЕИСК е да бъде връзката с организираното гражданско общество, с истинските хора от различен произход и с различни потребности“.

Италианският писател и журналист Джулиано да Емполи, основател на мозъчния тръст „Волта“, говори по въпроса как по-добре да се комуникира за европейския проект и посочи, че „в социалните медии доминират именно противниците на Европа и националистите, които използват много сложни и съвременни инструменти“. Той предложи комуникацията да престане да бъде неутрална, тъй като „споровете и разногласията ще създадат повече енергия“.

Следващи стъпки

На 27 и 29 октомври ЕИСК ще проведе първата пленарна сесия от новия си мандат, на която ще встъпи в длъжност новото председателство и ще започнат работа новите членове, които ще сменят онези, чиито мандати не са подновени.

Съгласно ротационната система на ЕИСК новият президент ще бъде от група „Работодатели“ и ще бъде на този пост две години и половина. Пленарната сесия на ЕИСК ще определи и двама заместник-председатели, избрани от всяка от двете групи на ротационен принцип, един от група „Работници“, който ще отговаря за бюджета, и един от група „Многообразие Европа“, който ще отговаря за комуникацията.

Новият председател ще отговаря за нормалното протичане на дейността на Комитета и ще представлява ЕИСК в отношенията с външни органи.

Downloads

EESC concludes its term of office emphasising the valuable contribution of organised civil society to the European project

El CESE concluye su mandato haciendo hincapié en la valiosa contribución de la sociedad civil organizada al proyecto europeo

PR 24 - Il CESE conclude il suo mandato sottolineando il prezioso contributo della società civile organizzata al progetto europeo

PR 24 - ЕИСК приключва мандата си, като подчертава ценния принос на организираното гражданско общество към европейския проект.

PR 24 -Le CESE conclut son mandat en soulignant la précieuse contribution de la société civile organisée au projet européen

See also