Представени добри практики на български компании за организация на работата по време на пандемичната ситуация

This page is also available in

 

Milena ANGELOVA
АИКБ

В стремежа си да е постоянно съпричастна и в помощ на своите членове — над 10 000 български компании, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи специална секция в своята интернет страница. Основната цел на тази рубрика е да помогне на българския бизнес и българските граждани, както по време на текущата извънредна ситуация, така и при последващи действия, за неутрализиране на вредите върху икономиката, причинени от пандемията от COVID-19. Съдържанието на специалната рубрика беше и продължава да бъде съобразявано с мненията и нуждите на членовете на АИКБ.

В секцията, която е достъпна ТУК, са поместени специално разработени (съгласно насоките на ЕС и СЗО) примерни планове за действие, инструкции, препоръки и методически указания за протичане на нормалните работни процеси и защита на работещите.

АИКБ събира, разпространява и представя и добри практики на български компании от различни сектори и региони на страната за организацията на работата по време на пандемичната обстановка.

Като най-представителната организация на национално равнище, представляваща над 90 браншови организации, основна мисия на АИКБ е винаги да отстоява интересите както на най-малките, така и на най-големите предприятия в България. Членовете на Управителния съвет и експертите на Асоциацията са в постоянен диалог с изпълнителната власт за изготвяне на антикризисни мерки. По инициатива на АИКБ мерките в подкрепа на бизнеса бяха разширени и удължени, което позволява на повече български компании да имат достъп до финансови средства и различни облекчения, предоставени от държавата. Предложенията на АИКБ за действия за смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса касаят промени в нормативните актове, мерки за насърчаване на туризма, индустрията и достъпа до финансиране, мерки за безпрепятствено движение на стоки и товари, мерки в подкрепа на допълващи образователни дейности, мерки за подкрепа на фискалната система на България и мерки от общ характер.