Дарение на често използвани лекарства за възрастни хора

This page is also available in

 

Диана Инджова
Глобално движение на хората с увреждания

В трудни времена българите са мотивирани, проявяват голяма човешка сила и солидарност за оказване на взаимна помощ и подкрепа. Това чувство за съпричастност, развито през вековете, доведе до практики за оцеляване при кризи, национални катастрофи и катаклизми. Дори и сега, в борбата срещу COVID-19, добрите хора не остават пасивни и безразлични.

В настоящия момент тази извънредна ситуация е особено трудна за хората на възраст над 75 години. Борбата за живот е свързана с наличието на основни лекарствени средства за подпомагане на физическото здраве.

Този важен аспект допринесе за идеята на Глобалното движение на хората с увреждания за даряване на често използвани лекарства срещу обикновени инфекции, които обаче не са безобидни за възрастните хора. Освен това тези лекарства са твърде скъпи за много от тях. При такива кризи възрастните хора са най-уязвимата група.

Всяка година Глобалното движение на хората с увреждания, обединяващо се с десетки хора, набира средства и сега раздаде пакети с лекарства на възрастни хора над 75 години, които живеят сами. При стриктно спазване на изискванията на извънредната ситуация, екипите на Глобалното движение на хората с увреждания разнесоха пакети с необходими превантивни медикаменти по домовете на възрастните хора. Глобалното движение на хората с увреждания стартира кампании за Българската спомагателна банка за лекарства по време на криза, подобни на тези на Американската продоволствена банка. Когато сте под карантина, в лошо финансово положение, с трагичен здравен статус и извън пазара на труда, винаги ви липсват пари за лекарства. 

И не защото лекарствата са чудотворни, а защото според проучване на Станфордския университет мозъкът има уникалната способност да усилва, разпространява и активира енергията само при проява на положително отношение и емпатия, дори и без конкретен материален носител. Това обяснява чудесата на оздравяването или запазването на здравето при тежки епидемии, когато някой носи енергията на солидарността или емпатията. Тава се наблюдава в България. Би било чудесно това „чудо на сплотеност“ да съществува през цялото време, без епидемии, кризи и катаклизми.

Интересно проучване показва, че през годините 30,3 % от българите са участвали доброволно в даряване на лекарства. Младите хора са по-активни — 53 %, а възрастните са около 14,5 %. Те подпомагат предимно своите приятели и семейства (43,1 %) и даряват на своите съседи (51,4 %), което навежда на мисълта, че много от тях участват в „неофициално доброволчество“. Установено е, че 8,2 – 9,4 % от българите редовно участват активно в доброволчески дейности с благотворителна цел.