Търговия, инвестиции, социална сигурност и солидарност — основни теми на 16-ата кръгла маса на гражданското общество „ЕС-Китай“

This page is also available in

„Приносът на гражданското общество обогатява многостранното партньорство между Европейския съюз и Китайската народна република и подобрява международните отношения“, заявиха председателят на ЕИСК г-н Лука Жайе и заместник-председателя на Икономическия и социален съвет на Китай г-н Ян Чунгуей по време на проведената между техните институции16-а кръгла маса. Двете страни обобщават основните заключения и препоръки от срещата в съвместна декларация след 16-ата кръгла маса „ЕС-Китай“, която се проведе във Варна, България, на 28 и 29 май.

„Кръглата маса „ЕС-Китай“ се утвърди категорично като едно от основните събития на двустранна основа между ЕС и Китай, което отразява цялостното положително състояние и стабилността на отношенията“, заяви председателят на ЕИСК Лука Жайе и добави, че като важни икономически, политически и стратегически партньори ЕС и Китай трябва да продължат съвместната си работа по все по-широк кръг въпроси.

Акцентът на 16-ата кръгла маса „ЕС-Китай“ беше поставен върху механизмите на социалната сигурност и солидарност и върху търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Китай.

„Ключовите послания от 16-ата кръгла маса „ЕС-Китай“ ще бъдат представени на следващата среща на високо равнище между ЕС и Китай. ЕИСК е силно ангажиран със споделянето на посланията на организираното гражданско общество и заключенията от кръглата маса с всички заинтересовани страни в България, в ЕС и извън него, за да гарантира, че гласът на гражданското общество се чува“, подчерта г-жа Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на Европейския икономически и социален комитет.

Механизми на социалната сигурност и солидарност

На кръглата маса „ЕС-Китай“ беше признато, че икономическата глобализация е свързана с количествено и качествено увеличение на търговията, чийто резултат са по-големите миграционни потоци. Беше подчертано, че миграционните потоци засягат предимно квалифицирани работници, които се местят само временно в Китай или в ЕС.

По време на кръглата маса беше посочена необходимостта да се работи за международна и многостранна координация на системите за социална сигурност и беше подчертано, че докато такава няма, двустранни или многостранни споразумения или инструменти би трябвало да гарантират достатъчно равнище на социална закрила за работниците, като се избягват разпокъсани и непълни подходи.

Търговски и инвестиционни отношения между ЕС и Китай

Двете страни отчетоха, че ЕС и Китай имат споделена отговорност при поддържането и отстояването на отворена, многостранна и основана на правилата международна търговска система и при възпирането на протекционистки и националистически тенденции. Те признаха и необходимостта от двустранно инвестиционно споразумение между ЕС и Китай. По отношение на бъдещия европейски механизъм за скрининг на ПЧИ, те подчертаха, че отвореността на ЕС към преките чуждестранни инвестиции не бива и не трябва да се променя, тъй като тя продължава да бъде негов основен принцип и важен източник на растеж, работни места и иновации. ЕИСК и Икономическият и социален съвет на Китай признаха и сериозността на съществуващите опасения във връзка със защитата на ключови технологии и други законни важни и стратегически интереси, както и интереси, свързани със сигурността и обществения ред. Същевременно те отбелязаха, че правото на инвестиции трябва да е реципрочно и че инвеститорите следва да бъдат обект на равно третиране, независимо от това къде инвестират, като се гарантират едни и същи правила за всички.

Накрая, ЕИСК и Икономическият и социален съвет на Китай призоваха властите от двете страни да гарантират, че всички съвместни инициативи и проекти в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ са финансово и екологично устойчиви и така допринасят за постигането на ЦУР.

Година на туризма между ЕС и Китай — 2018 г.

Успоредно с кръглата маса, беше проведена и тристранна среща на тема „Година на туризма между ЕС и Китай — 2018 г.“ с Министерството на туризма и Икономическия и социален съвет на България. Инициативата си поставя за цел да популяризира по-слабо известни дестинации, да представи възможности за по-голямо икономическо сътрудничество и да подобри визовия режим и въздушните връзки между ЕС и Китай.

„Гордея се, че Варна е домакин на тази среща – една от инициативите на ЕС в рамките на отношенията му с Китай. Това ще позволи на Варна да бъде център на годината на туризма между ЕС и Китай през 2018 г. и ще предостави възможности за допълнително развитие на отношенията и оползотворяване на икономическия ни потенциал“, каза кметът на град Варна г-н Иван Портних, който откри семинара. Докато дестинациите в ЕС продължават да са сред най-предпочитаните сред китайците, пристигащите от ЕС в Китай са едва 2% от всички международни посещения там.

Контекст: Кръглата маса на гражданското общество „ЕС-Китай“ беше създадена през 2007 г. след решение на 9-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай в Хелзинки. Делегациите от ЕИСК и техния съответен китайски партньор — Икономическия и социален съвет на Китай — се срещат редовно, за да обсъждат теми, свързани с икономически и социални въпроси от значение за двете страни. ЕИСК и Икономическият и социален съвет на Китай допринасят, от гледна точка на гражданското общество, за развитието на цялостните отношения между ЕС и Китай, като подготвят и обсъждат доклади и обменят идеи.