Ромите в Европа все още са обект на дискриминация и етническо профилиране, според НПО и европейски политици

This page is also available in

Най-голямото малцинство в Европа, което наброява над десет милиона души, продължава да бъде дискриминирано и маргинализирано в много държави – членки на Европейския съюз. Участващи в проява на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) правозащитни НПО и европейски политици предупредиха, че в много случаи полицията все още прилага етническо профилиране спрямо ромите. Публичното изслушване на тема „Преодоляване на антиромските настроения в практиките за етническо профилиране“ беше част от третата Седмица на ЕС по въпросите на ромите, организирана от институциите на ЕС в Брюксел от 8 до 12 април.

Интеграцията продължава да бъде основен проблем

Членът на ЕИСК и председател на постоянна проучвателна група Приобщаване на ромите Акош Тополански, който откри проявата, отбеляза, че в Европа все още са широко разпространени антиромските нагласи при етническото профилиране.

Ромите се възприемат различно заради тяхната раса и самобитна култура, независимо дали става въпрос за процесите на вземане на решения, речта или достъпа до обществени услуги, отбеляза той, като допълни, че етническото профилиране е практика, на която трябва да се противодейства.

Членът на ЕП Томаш Здеховски окачестви положението на ромите като бедствено, особено в новите държави членки от Централна и Източна Европа с големи ромски малцинства. Той подчерта, че най-големият проблем за тези общности без съмнение продължава да бъде недостатъчната им интеграция в обществото, която в повечето случаи води до бедност. Не е изненадващо, че лошите условия, в които живеят, водят до висока престъпност и други неблагоприятни последици, изтъкна г-н Здеховски.

Заплахите, свързани с миграцията и тероризма, са в основата на нарасналото етническо профилиране

Клер Фернандес от Европейската мрежа срещу расизма подчерта връзката между нарасналото етническо профилиране и мерките за борба с тероризма и засиления контрол по границите вследствие на миграцията. Тя изтъкна, че ромските и чергарските общности са сред множеството групи, засегнати от тази сравнително нова тенденция.

 На равнище ЕС няма защитни механизми – освен общото законодателство в областта на равенството – за предотвратяване на етническото профилиране или други видове дискриминация в процеса на правоприлагане или при граничните проверки, посочи тя.

Г-жа Фернандес изтъкна, че широко прилаганата практика на етническо профилиране е подкопала доверието на ромските и чергарските общности в правоохранителните органи. Това отчасти обяснява факта, че се сигнализира само малък процент от престъпленията от омраза, където се смята, че полицията е част от проблема. Тя отбеляза също, че съдебната система често не успява да въздаде правосъдие на ромите, сигнализирали за престъпление от омраза или дискриминация.

Петер Сеги, който участва като представител на Унгарския съюз за граждански свободи, посочи, че ромите обикновено са обект на два вида етническо профилиране: дискриминационно глобяване от полицията за дребни закононарушения, като липсващо велосипедно оборудване или ходене по пътното платно, и извършване на проверки на самоличността. Тази дискриминационна практика на нарочване за полицейски проверки се превръща в инструмент за сплашване и сегрегиране на ромските общности, изтъкна той.

Контекст

Етническото профилиране е широко разпространена форма на дискриминация, която нарушава нормите за правата на човека. То се изразява в използването на обобщени представи за група хора, основани на раса, етническа принадлежност, религия или национален произход – а не на индивидуалното им поведение или на обективни доказателства – като повод за подозрение.

Публикувана през 2016 г. анкета на Европейския съюз, посветена на малцинствата и дискриминацията, показа, че 19 % от отговорилите европейски роми са били спирани от полицията през последните дванадесет месеца. Според 42 % от тях това се дължи на имигрантския или етническия им произход (84 % в Португалия, 63 % в Гърция и 57 % в Чешката република).