Платформите на социалните медии трябва да бъдат по-отговорни и да се придържат към строги правила. Комитетът споделя мнението на Европейската комисия, че това би било голяма крачка напред в борбата срещу дезинформацията. В предложението на Комисията обаче липсват практически стъпки за постигането на тази цел. В своето становище, подготвено от Мартин Сикер и прието на пленарната сесия на 19 септември, ЕИСК настоява Комисията да одобри задължителни мерки.

Нарастването на организираната дезинформация от различни държавни и недържавни участници представлява реална заплаха за демокрацията, тъй като правилното функциониране на демократичната система зависи от добре информираните граждани, които могат да правят избор въз основа на надеждни факти и проверени мнения.

Един от основните проблеми с дезинформацията е това, че е фактически невъзможно да се провери самоличността на източниците в мрежата. Освен това хората и организациите, които действат злонамерено в онлайн пространството, използват фалшива самоличност. „Технологията не е нито добра, нито лоша, но може да се използва по добър или лош начин. Всичко зависи от това кой я ползва“, каза г-н Сикер. „Поради това трябва да се борим с дезинформацията и да използваме потенциала на новите технологии, за да информираме хората по безопасен и коректен начин“, каза в заключение той. (mp)