Това беше основното послание от публичното изслушване, посветено на икономическото и социалното сближаване и европейската интеграция на Западните Балкани, проведено от Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

„Много сме доволни от факта, че българското председателство на Съвета на ЕС избра Западните Балкани за един от своите приоритети и поиска от ЕИСК да изготви становище по тази тема“, заяви Йонуц Сибиан, председател на проучвателна група Икономическо и социално сближаване и европейска интеграция в Западните Балкани на ЕИСК. Андрей Зорко, докладчик по становището на ЕИСК, изтъкна, че регионът е изключително сложен и че са необходими по-голямо регионално сътрудничество и по-сериозно участие на гражданското общество в процеса на европейска интеграция. „Западните Балкани трябва да бъдат сред приоритетите на ЕС през идните години, за да се гарантира политическата стабилност в региона“, наблегна съдокладчикът Димитрис Димитриадис.

Представители на организации на гражданското общество, мозъчни тръстове, институции на ЕС и академичните среди постигнаха съгласие, че икономическото сближаване на Западните Балкани ще бъде продължителен процес и посочиха като някои от проблемите в региона високите равнища на безработица, ниската производителност, несъответствието между предлаганите и търсените умения и слабата конкурентоспособност. „Непотизмът продължава да бъде обичайно явление“, заяви Питър Санфи, заместник-директор на Европейската банка за възстановяване и развитие. Участниците постигнаха съгласие, че в региона вече има различни инструменти и програми, които работят по някои от тези проблеми, но че ясна европейска перспектива за страните ще послужи като катализатор за ускоряване на реформите. Те подчертаха и решаващото значение на включването на социалните партньори и на организациите на гражданското общество от региона в процеса на европейска интеграция на по-официална основа. (sg)