Председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Жорж Дасис и председателят на Икономическия, социален и екологичен съвет на Франция (ИСЕС) Партик Бернаскони се срещнаха в Брюксел на 17 януари, за да представят първоначална оценка на засиленото сътрудничество между оглавяваните от тях институции и да разгледат възможностите за последващи съвместни дейности.

ЕИСК и неговият френски партньор планират със своите съвместни усилия да направят така, че гласът на гражданското общество да се чува по-добре по ключови социални въпроси, които засягат пряко европейските граждани.

След като подписаха своето споразумение за партньорство през юни 2017 г., двамата председатели осъществиха редица съвместни дейности, които показаха техните добре съгласувани позиции по две важни европейски теми.

Във връзка с командироването на работниците, те подчертаха необходимостта да се избягва на всяка цена надпреварата за достигане на най-ниски равнища в условията на труд в Европа.

По отношение на изменението на климата, изтъкнаха необходимостта отсправедливост в областта на климата, като насърчиха ЕС и националните правителства да приемат мерки, защитаващи най-уязвимите и най-бедните слоеве от обществото, които често се оказват най-лошо засегнати от изменението на климата, въпреки че носят най-малка отговорност за него. (dm)