В продължение на пет седмици членове на Европейския икономически и социален комитет ще посещават избраните училища в своите държави, за да подготвят учениците за „Твоята Европа, твоето мнение“ (YEYS), младежката асамблея, която ще се проведе в Брюксел на 15 и 16 март 2018 г.

Членовете на ЕИСК ще работят с учениците преди срещата през март, за да подготвят отговори на някои от основните въпроси, свързани с бъдещето на европейската култура:

  • Какво представлява европейската култура: е ли тя просто сбор от национални традиции или има общи ценности, които ни правят европейци?
  • Каква е ролята на културата и на културния обмен в живота на учениците?
  • Какво може да направи Европейският съюз за насърчаване на културата (кино, музика, танц, литература, театър и др.) и за по-добро опазване на обектите на културното наследство?
  • Каква роля може да играе културата в икономическото възраждане на регионите и градовете на Европа?
  • Как това възраждане може да даде на младите хора нови възможности под формата на нови работни места?

Известна като „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), тази проява е организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – гласът на гражданското общество на европейско равнище, и представлява емблематичната проява на Комитета, предназначена за младите хора. С тази инициатива ЕИСК ще гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младото поколение се вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.(ks)