„Успехът на едно председателство не се определя от размерите на страната, а от политическата воля за прокарване на политики, които са от решаващо значение за бъдещето на Европа“, заяви председателят на ЕИСК Йоргос Дасис в приветственото си слово към заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, по време на пленарната сесия на ЕИСК през януари. Г-жа Русинова представи на членовете на ЕИСК четирите приоритета на българското председателство:

  • бъдещето на Европа и младите хора;
  • европейската перспектива и свързаността на Западните Балкани;
  • сигурността и стабилността в една силна и обединена Европа и
  • цифровата икономика и цифровите умения за бъдещето.

Тя очерта и основните въпроси, върху които ще се съсредоточи българското председателство през следващите шест месеца в областта на социалната политика и заетостта:

  • бъдещето на труда;
  • укрепването на социалното измерение на Европа;
  • политиките за ранно детско развитие и
  • равните права за хората с увреждания.

„Очакваме с нетърпение проучвателните становища на ЕИСК по темите, за които сме отправили искане“, заяви г-жа Русинова. (sg)

На снимката: Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, и председателят на ЕИСК Йоргос Дасис