Целта на подготвителното заседание на Икономическия и социален съвет на ООН, което се проведе в Прага в края на март, беше да се изтъкне значението на гражданското участие, добрата публична администрация и приобщаващите институции за изпълнението на целите за устойчиво развитие и Програмата до 2030 г.

„Ще се радваме да си сътрудничим с Икономическия и социален съвет на ООН по важния въпрос за общественото участие във вземането на решения. Европейският икономически и социален комитет напълно подкрепя основаните на участие, открити и прозрачни процеси на изготвяне на публичните политики“, посочи членът на ЕИСК Роман Хакен, който участва в заседанието.

Икономическият и социален съвет на ООН е третият по значение орган на ООН след Общото събрание и Съвета за сигурност. Той следи международното развитие в икономическата, социалната и културната сфера, както и в областта на образованието и здравеопазването. (sg)